Privacy Beleid

Inhoudsopgave

 1. Over ons privacy beleid
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1 - Over ons privacy beleid

Eilandbouw geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze producten en diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze producten en diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden en zullen deze nooit verkopen.

Dit privacy beleid is van toepassing op uw gebruik van onze website en op de gegevens die wij van u hebben verzameld in het kader van onze levering van producten en diensten, zoals de communicatie via het online contact formulier, telefoon- en e-mailverkeer en andere (digitale) communicatie.

Dit privacy beleid is geldig vanaf 1 november 2022 en vervangt alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons op nemen.

Eilandbouw

Nieuwe Dijk 12 B

8881HC West-Terschelling

Nederland

T +31(0)562850796

W https://eilandbouw.nl

Privacy officer Joeri Walsweer

E joeri@eilandbouw.nl

2 - Persoonsgegevens die wij verwerken

Eilandbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw aanschaf van onze producten of gebruik van onze dienstverlening;
 • gegevens die u actief verstrekt in het kader van een bouwproject en/of vergunningaanvraag.

3 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eilandbouw verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, tenzij u deze actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een bouwproject of vergunningaanvraag.

De producten en diensten van Eilandbouw, alsmede de website van Eilandbouw, richten zich niet tot personen die jonger zijn dan 16 jaar. Het is dan ook niet onze intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

4 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eilandbouw verwerkt uw persoonsgegevens (waar van toepassing) voor de volgende doelen:

 • Om de door u bestelde producten of overeengekomen diensten te leveren;
 • Om de betaling voor de door u bestelde producten of overeengekomen diensten te realiseren;
 • Om contact met u op te nemen in het kader van uw bestelling op onze website, uw (aan)vraag of de levering of verbetering van onze dienstverlening;
 • Om namens u en met uw toestemming gegevens uit te wisselen met derden die betrokken zijn bij de realisatie van uw project; zoals de gemeente, de notaris, de architect, de aannemer en de ons gecontracteerde zelfstandig ondernemers;
 • Om te voldoen aan wettelijk en juridische verplichtingen, zoals het houden van een deugdelijke administratie en boekhouding en het doen van belastingaangifte.

5 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent en ten minste 2 jaar vanaf het moment van uw bestelling in onze webshop of de afronding van een opdracht. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij uw gegevens verwijderen, indien en voor zover wij geen wettelijke of juridische verplichting of gerechtvaardigd belang hebben de gegevens te bewaren.

6 - Delen van persoonsgegevens met derden

Eilandbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of juridische verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst die zorgt voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eilandbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van derden met wie wij samenwerken zijn de aanbieders en dienstverleners met betrekking tot onze webwinkel software, webhosting en website onderhoud, betalingsverkeer, communicatie, post- en pakketbezorging en facturatie en boekhouding.

7 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eilandbouw gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website automatisch wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of de producten die u in het winkelmandje hebt geplaatst. Ook geven ze ons inzicht in het gebruik van onze website en stellen ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Eilandbouw gebruikt geen cookies die tot doel hebben uw internetgedrag te volgen of (gepersonaliseerde) advertenties aan te bieden.

8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eilandbouw. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, de intrekking van uw toestemming of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de privacy officer. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eilandbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website maakt gebruik van een gecertificeerde beveiligde internetverbindingen (SSL certificaat) en de achterliggende software wordt tijdig herzien en geoptimaliseerd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officer.

Privacy Beleid Eilandbouw Versie 1 | 01/11/2022

Contact

Schrijf ons een bericht via onderstaand contactformulier en u hoort snel van ons! Wilt u liever bellen of langskomen voor een kop koffie? Op onze contact pagina vindt u al onze gegevens. We zijn ook bereikbaar via Whatsapp en sociale media; onderaan deze pagina vindt u de links.

0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg
  Stel je vraag
  Scan de code